اطمینان از دریافت ایمیل های روزانه لند کارت

 

اگر ایمیل خرید یا خبرنامه لند کارت را در Inbox ایمیل خود نمی بینید ، باید بعضی از تنظیمات ایمیل خود را تغییر دهید.

در سرویس Gmail، وارد شاخه Spam شوید و پس از انتخاب ایمیل لند کارت ، روی گزینه ی Not Spam کلیک کنید تا از آن پس ایمیل های لند کارت را در صندوق Inbox  دریافت کنید.

خارج کردن ایمیل های لند کارت در سرویس یاهو مشابه سرویس Gmail است . برای اینکار باید وارد شاخه Spam شوید و پس از انتخاب ایمیل لند کارت ، روی گزینه  Not Spam کلیک کنید.

در سرویس اوتلوک مایکروسافت ، پس از ورود به شاخه Junk و انتخاب ایمیل لند کارت ، روی گزینه Not Junk کلیک کنید تا از آن پس ایمیل های لند کارت را در صندوق Inbox اوتلوک مایکروسافت مشاهده کنید.